top of page

MEDIA  

Kamera
39UWkWjgkfCnkUPV61LQSgfIe62woPgE5Mr260CCVdYQ.jpg

TORVFRI JORD

NRK Nyheter besøkte Susanne for å snakke om god jord.

 

Les saken her: NRKNYHETER

Dette er en sak vi virkelig brenner for. Det meste av hagejord som selges inneholder nesten utelukkende torv, som er hentet fra myrer - sårbare økosystemer. Det er store klimagassutslipp forbundet med dette, fordi myra lagrer karbon. Og når myren graves vekk, så ødelegges dens evne til å lagre karbon i fremtiden. Mange insekt- og dyrearter er i tillegg avhengige av myra for å overleve.
Plantene har det uansett aller best med ordentlig jord. Torv er ikke jord.
 
Se etter torvfrie alternativer eller komposter din egen jord. 
 
Takk NRKNYHETER som bidrar til å øke bevisstheten rundt dette viktige tema.

HAGELIV OG UTEROM

Vi er utrolig stolte av Therese og at den flotte hagen hennes er i septemberutgaven av hageliv og uterom 2023 og i januarutgaven 2024.

Her kan du lese om spennende planter, spiselige vekster og hvordan hun har opparbeidet en lun og frodig hage.
Du kan også bli inspirert av forskjellige soner og viktigheten av akkurat dette i mindre hager.

bottom of page